Gaffeltest för truckar 

Gaffeltest för truckar med BIAB

Visste du att gaffeltest ska utföras 1 gång om året?

Ett gaffeltest är en avgörande komponent i truckunderhållet som syftar till att säkerställa att gafflarna på en truck är i optimalt skick och uppfyller höga säkerhetsstandarder. Här är vad som ingår i när vi utför gaffeltest: 

Ytsprickor 

Under gaffeltestet utförs en noggrann visuell inspektion av gafflarna för att upptäcka eventuella ytsprickor eller skador. Även de minsta sprickorna kan utvecklas till allvarliga problem om de inte åtgärdas i tid. 

Rakhet och vinkel på gaffelbladen 

Gaffelbladens rätlinjighet och vinklar kontrolleras noggrant. Det är avgörande för att säkerställa att gafflarna är i korrekt position och inte orsakar ojämn fördelning av lasten. 

Höjdskillnad i gaffelsatsen 

Höjdskillnaden mellan gafflarna i gaffelsatsen mäts och kontrolleras för att se till att de är på samma nivå. Detta säkerställer att lasten inte är snedfördelad och minskar risken för olyckor. 

Låsningens skick och funktion  

Gaffellåsningen kontrolleras för att försäkra sig om att den fungerar korrekt och att gafflarna sitter stadigt på plats under lyft. En bristfällig låsning kan resultera i farliga situationer. 

Nötning av blad, skänklar och fästklackar 

Slitage och nötning är naturliga processer, men de måste övervakas noggrant. I gaffeltestet kontrolleras nivån av nötning på gaffelblad, skänklar och fästklackar för att identifiera eventuell slitage och behovet av utbyte eller reparation. 

Vad säger myndigheterna om gaffeltest? 

Det är viktigt att notera att Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljölagen kräver att gaffeltester utförs minst en gång om året enligt föreskrift AFS 2006:5. Denna lagstiftning är avsedd att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen och minska risken för olyckor som kan orsakas av defekta gafflar på truckar. 

Gaffeltest är en investering i säkerheten och driftseffektiviteten för dina truckar. Genom att regelbundet utföra gaffeltester kan du förebygga olyckor, minska driftstopp och förlänga livslängden på dina arbetsfordon. Vid upptäckt av eventuella avvikelser under testet kan åtgärder vidtas omedelbart för att säkerställa att dina truckar är i optimalt skick och redo att prestera på högsta nivå. 

Välkomna till BIAB truckservice i Göteborg! 

BIAB Truckservice arbetar med service och reparationer av truckar. Vi jobbar med alla förekommande truckmärken. Med våra fullt utrustade servicebilar löser vi smidigt och enkelt problemen på plats. Snabb service är en självklarhet för oss. Låt BIAB Truckservice sköta underhållet och servicen regelbundet så slipper du dyra driftstopp. Kontakta oss gärna för kostnadsförslag!   

Frågor? Kontakta oss!

*” anger obligatoriska fält

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.