Truckservice

Truckservice i Göteborg

BIAB Truckservice arbetar med service och reparationer av truckar. Vi jobbar med alla förekommande truckmärken. Med våra fullt utrustade servicebilar löser vi smidigt och enkelt problemen på plats. Snabb service är en självklarhet för oss. Låt BIAB Truckservice sköta underhållet och service regelbundet så slipper du dyra driftstopp. Kontakta oss gärna för kostnadsförslag! 

Våra Trucktekniker / Truckreparatörer är bra utbildade och har många års branschvana.

Förutom underhåll på plats kan BIAB Truckservice erbjuda omfattande reparationer i vår egen truckverkstad. Vi specialanpassar trucken efter kunds önskemål .

Vi utför gaffeltest & brandskyddskontroll på truckar .

Serviceavtal för truckar 

Vi erbjuder serviceavtal för truckar så era truckar alltid fungerar som de ska.  

Att ha ett serviceavtal för din truck är en smart affärsstrategi av flera skäl: 

Förhindrar oplanerade driftstopp: Serviceavtal inkluderar regelbunden underhåll och inspektion, vilket minskar risken för oväntade driftstopp som kan vara dyra och störande för verksamheten. 

Förlänger truckens livslängd: Regelbunden service och underhåll hjälper till att förlänga truckens livslängd och därmed spara pengar på lång sikt genom att minska behovet av att köpa en ny truck. 

Höjer säkerheten: Genom att se till att alla komponenter är i gott skick, inklusive säkerhetssystem, minskar serviceavtalet risken för olyckor och skador på arbetsplatsen. 

Kostnadseffektivitet: Serviceavtal kan ofta ge rabatterade priser jämfört med att utföra enstaka reparationer, vilket kan spara företaget pengar över tid. 

Förbättrar prestanda: Regelbunden service optimerar truckens prestanda och bränsleeffektivitet, vilket i sin tur kan minska driftkostnaderna. 

Efterlevnad av regler och föreskrifter: Vissa branschspecifika och myndighetskrav kan kräva regelbundet underhåll och inspektioner. Ett serviceavtal hjälper dig att följa dessa krav. 

Serviceavtal ger dig trygghet, ekonomiska fördelar och säkerhet för att din truck kommer att fungera optimalt och att du följer alla nödvändiga standarder och regler. 

GAFFELTEST TRUCKAR

Gaffeltestet är en viktig säkerhetsåtgärd som utförs på truckar för att säkerställa deras korrekta funktion och följa Arbetsmiljöverkets krav enligt Arbetsmiljölagen. Vid gaffeltestet kontrolleras: 

Ytsprickor på gafflarna: Vi undersöker gafflarna noggrant för eventuella sprickor eller defekter som kan påverka deras hållbarhet. 

Gaffelbladens rakhet och vinkel: Vi mäter och säkerställer att gaffelbladen är raka och i korrekt vinkel, vilket är avgörande för säker lasthantering. 

Höjdskillnad inom gaffelsatsen: Vi kontrollerar höjdskillnaden mellan gafflarna i gaffelsatsen för att försäkra oss om att lasten fördelas jämnt. 

Låsningens skick och funktion: Vi ser till att gaffellåsningen fungerar som den ska, vilket är viktigt för att säkra lasten under transport. 

Nötning av blad, skänklar och fästklackar: Vi granskar förslitningen på gaffelbladen, skänklar och fästklackar för att upptäcka eventuell slitage som kan utgöra en risk. 

Om några avvikelser eller problem upptäcks under gaffeltestet kan vi erbjuda lämpliga åtgärder för att åtgärda dem och säkerställa att truckarna är säkra och effektiva. 

Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljölagen kräver att gaffeltest genomförs minst en gång om året enligt föreskrift AFS 2006:5 för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet och efterlevnad av regler och föreskrifter. 

BRANDSKYDDSKONTROLL TRUCKAR

En årlig brandskyddskontroll är ett nödvändigt steg för att följa brandsäkerhetsbestämmelserna enligt SBF 127:17 (tidigare RUS 127). Brandskyddskontrollen bör utföras på följande typer av truckar: 

– Samtliga förbränningstruckar som körs på diesel, gasol, bensin eller annan gas. 

Genom att genomföra denna kontroll säkerställer du att dina truckar uppfyller de nödvändiga brandsäkerhetsstandarderna och att de är säkra att använda inom ditt arbetsområde. Detta är av avgörande betydelse för att minska risken för bränder och olyckor på arbetsplatsen. 

1920

Frågor? Kontakta oss!

*” anger obligatoriska fält

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.